Veelgestelde vragen

Watt piekvermogen duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan onder optimale omstandigheden.

Kilowatt piek = 1.000 Watt piekvermogen (Wp)
Megawatt piek = 1.000.000 Watt piekvermogen (mWp)

kWh is de afkorting voor kilowattuur. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met 1000 Watt geleverd vermogen, gedurende één uur.

Stel dat de huidige stroomprijs van circa € 0,22 /kWh de komende 25 jaar gelijk zou blijven, en u koopt een zonnepanelen systeem van 2.300 Wp dat 1.950 kWh stroom levert. De besparing die u in 25 jaar tijd kunt realiseren (omdat u geen of minder stroom hoeft te kopen) is dan 25 jaar x ca. 1.950 kWh opbrengst x € 0,22 per kWh = € 10.725,-.
Wij nemen aan dat de energieprijzen zullen gaan stijgen. De laatste 10 jaar was de stijging ieder jaar gemiddeld 10%. Stel dat deze stijging 5% per jaar is dan is de besparing die u gaat behalen in 25 jaar met dezelfde installatie al € 23.000,-. Met subsidie wordt deze besparing nog groter. Met een investering van € 5.000,- kunt u dus € 23.000,- verdienen en het milieu sparen door minder C02 uitstoot.

Ja, door gebruik te maken van verschillende deelsystemen zorg je ervoor dat energie verlies door schaduw in een gedeelte van het totale systeem wordt opgevangen zodat de rest van het systeem alsnog optimaal kan produceren.

Ja, de zonnepanelen werken op daglicht en dus ook op bewolkte dagen. Wat met name belangrijk is bij het bepalen van de opbrengst, is het aantal zonuren, niet alleen de warmte. Deze periode schijnt de zon volop en zijn er maar weinig wolken boven ons land te zien. Hierdoor leveren zonnepanelen langere tijd energie, waardoor het verlies van opbrengst per saldo niet veel scheelt. Wist u dat zonnepanelen het meeste opleveren in de lentemaanden, wanneer de zon volop schijnt maar het nog niet zo warm is? De zon staat dan al hoog en kan voldoende energie opleveren. De ideale temperatuur voor zonnepanelen is 25 graden Celsius bij een lichtintensiteit van 1000 Watt per m2.

Zowel een pannen dak als een plat dak zijn geschikt voor zonnepanelen als ook daken die naar het noorden of oosten zijn gericht. Ook daken met golfplaten zijn geen enkel probleem voor zonnepanelen.

Met het doorlopen van ons stappenplan kunt u zien welk zonnepanelen pakket geschikt is voor uw dak en wat de opbrengsten van een dergelijke installatie zijn.

In Nederland kunt u sinds 1 januari 2003 zonnepanelen en zonneboilers zonder vergunningen plaatsen. Uitzondering vormen woningen die als monument zijn aangemerkt en woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorps- gezicht. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Het verschil tussen poly en mono zit hem in het bewerkingsproces van het siliciumzand. Bij poly wafers laat men het vloeibare silicium gewoon stollen en liggen de kristallen door elkaar en bij mono wafers worden de kristallen gepolariseerd zodat de kristallen in dezelfde richting liggen.

Er dus zijn twee manieren om silicium zonnecellen te maken: met behulp van monokristallijn(mono-Si) of polykristallijn(poly-Si) -silicium. Monokristallijn cellen worden gemaakt uit een ignot (staaf) silicium waarvan de moleculestructuur één ononderbroken kristal vormt. Omdat de ignots rond zijn, hebben monokristallijn cellen meestal ronde hoekjes.
Polykristallijn cellen worden gemaakt uit silicium waarvan de kristalstructuur onderbroken is. Theoretisch is het rendement van polykristallijn cellen minder hoog. Het verschil doet zich echter vooral gelden bij directe zon instraling, wat in Nederland relatief minder vaak voorkomt. Omdat polykristallijn cellen perfect vierkant kunnen worden gemaakt, kunnen ze het oppervlak van een zonnepaneel efficiënter bedekken dan monokristallijn cellen.

Het rendement van poly- en mono- kristallijnen zonnepanelen is dus per saldo gelijk. Beide technieken worden wereldwijd dan ook ongeveer in gelijke volumes geproduceerd.

Poly- of Mono- kristallijn: de verschillen uitgelegd

 • De zonnecellen van een zonnepaneel vormen de energiebron van het systeem. Zij zetten namelijk de energie in het licht om in elektrische energie. De cellen worden gemaakt van silicium. Het silicium wordt gezuiverd en vervolgens gesmolten
 • In de silicium zonnecellen zijn 2 soorten namelijk, polykristallijn en monokristallijn. Zoals de woorden het al aangeven gaat het om de kristallen in het silicium. Door de manier van het productieproces liggen de kristallen bij monokristallijn netjes in lijn met elkaar en bij polykristallijn kris kras door elkaar
 • Polykristallijn zonnepanelen en monokristallijn zonnepanelen worden allebei uit dezelfde grondstof gemaakt, namelijk siliciumzand. Bij het stolproces van de polykristallijnen staafjes van vloeibare naar vaste vorm, laat men het silicium gewoon stollen zonder extra handelingen. De kristallen liggen dan in kriskras richting. Bij monokristallijn silicium gaat men de polarisatie van de kristallen beïnvloeden tijdens het stollen, zodat deze in dezelfde richting komen te liggen. Bij directe zonlicht instraling zal een monokristallijnen cel iets meer stroom opwekken dan een polykristallijnen cel van dezelfde oppervlakte. Met andere woorden, een monokristallijnen cel neemt minder oppervlakte in dan een polykristallijnen. Uiteraard zit er wel wat verschil in het prijskaartje, omdat de extra handeling altijd iets meer kost.

Polykristallijn zonnecellen

Om het verschil te begrijpen is het handig te weten hoe het verschil veroorzaakt wordt. Dit komt door het fabricage proces. Polykristallijn is het simpelste. Het silicium wordt gesmolten tot een temperatuur van 1500 graden Celsius en in bakken vervolgens afgekoeld. Het silicium gaat natuurlijke kristallen vormen zoals we die bijvoorbeeld kennen van ijskristallen. Vervolgens worden een soort grote blokken silicium gemaakt van circa 15 bij 15 centimeter en één meter lang. Uit de blokken worden de cellen gezaagd.

Monokristallijn zonnecellen

 • Monokristallijn zonnecellen worden gemaakt volgens het “Czochralski-proces”: Het silicium wordt gesmolten in een speciale oven. Wanneer het heet genoeg is wordt een speciaal stokje ingehangen. Op dit stokje zit een stukje silicium waarop het gesmolten silicium zich gaat hechten. Het silicium gaat een structuur vormen en groeien. Door het stokje langzaam draaiend uit het silicium bad te trekken ontstaat er een grote ronde staaf van silicium. Door het productieproces staan alle kristallen in dezelfde lijn en vormen een homogeen geheel
 • In tegenstelling tot poly zonnecellen worden mono cellen uit een ronde silicium staaf gezaagd. Om optimaal van de staaf gebruik te maken hebben fabrikanten het optimale oppervlak berekend. Dit komt erop neer dat van de ronde schijf 4 stukjes afgezaagd worden zodat er een vierkant overblijft met kleine ronde hoekjes. En dat is gelijk één van de punten waar de monokristallijnen cellen aan herkend kunnen worden
 • De zonnecel heeft dan zijn vorm maar nog niet de mogelijkheid om energie te produceren. Hiervoor wordt deze eerst behandeld zodat er een positieve en negatieve laag op komt. Vervolgens worden er hele dunne lijntjes metaal op de zonnecellen geprint. Deze dunne lijntjes metaal zorgen voor de energie overdracht en deze worden weer aangesloten op dikkere metalen draden. De zonnecel heeft nu een positieve en negatieve kant. Onder invloed van het zonlicht gaat er een stroompje lopen en dit is de energie die we nodig hebben.

Verschillen mono en poly zonnepanelen op een rijtje

 1. De kleur: Monokristallijn zonnepanelen hebben een vrij donkere kleur namelijk tegen het zwarte aan. Polykristallijn zonnepanelen hebben een meer blauw paarse kleur. De kleur is ook afhankelijk van de manier van behandelen en kan dus per paneel verschillen
 2. De structuur: Monokristallijn zonnepanelen hebben een meer effen structuur en het ziet er dus egaler uit. Polykristallijn panelen hebben een gevarieerder structuur
 3. Het rendement: Normaliter hebben monokristallijnen zonnecellen meer rendement dan polykristallijnen cellen. Echter omdat er meer polykristallijn cellen gemaakt worden en het productieproces goedkoper is hebben de fabrikanten dit proces erg kunnen verbeteren. Het verschil is tegenwoordig minimaal
 4. Gevoeligheid voor licht: Door de structuur zijn monokristallijn zonnepanelen meer gevoelig voor direct zonlicht en poly meer voor diffuus licht.
 5. Vorm zonnecel: Polykristallijn zonnecellen zijn vierkant en monokristallijn cellen hebben meestal afgeronde hoeken. Monokristalijnen zonnepanelen hebben daardoor vaak van die witte puntjes in het paneel. Tegenwoordig zijn er echter ook volledig vierkante monokristallijn zonnecellen beschikbaar.

Wat is nu beter?

Uit verschillende testen blijkt dat er niet echt een specifiek verschil is tussen mono- en poly- zonnepanelen. De rendementen en opbrengsten verschillen niet veel en wat dat betreft is het dus bijna gelijkwaardig. Het grootste verschil zit hem in het uiterlijk. Monokristallijn zonnecellen in een zwart zonnepaneel vormen een mooi egaal geheel en wordt dus vaak mooier gevonden. Polykristallijn is over het algemeen nog iets goedkoper in aanschaf.

Wanneer u zelf energie opwekt, bijvoorbeeld middels zonnepanelen, dan zal u een deel van deze energie direct zelf gebruiken en de rest terugleveren aan het openbare net. Maar als de zon niet schijnt heeft u ook energie nodig. U verbruikt op dat moment meer dan dat u zelf opwekt. Deze energie levert uw energiebedrijf.

Salderen betekent dat je de door uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit mag verrekenen met de door uzelf verbruikte stroom. Effectief betekent salderen dat u voor elke kWh zelf opgewekte stroom als het ware betaald krijgt, en wel tegen het tarief dat u zelf afneemt (€0.22-0.25 per kWh). Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd heeft, en hoeveel energie u gekregen heeft van het energiebedrijf, dit staat vermeld in kWh. Het verschil of anders gezegd de aftreksom die we hier van kunnen maken heet salderen.

Let op:

 • Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens
 • U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terug leververgoeding alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot ‘3 x 80’ Ampère. Uw energiebedrijf kan u vertellen welke aansluiting u heeft thuis

Voorbeeld 1

U levert met uw zonnepanelen 2000 kWh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kWh.
Dan wordt tot 2000 kWh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kWh bij u in rekening. Over deze 500 kWh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting.

Voorbeeld 2

U levert met uw zonnepanelen 6000 kWh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kWh.
Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kWh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kWh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kWh terug geleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terug leververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kWh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kWh.

Forse verschillen in de regelingen bij energieleveranciers

Als u gaat investeren in zonnepanelen of u heeft al een dergelijke installatie, dan loont het kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van uw energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in terug leververgoedingen, maar ook in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter.

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor de piek- en dal- periode.

Apart salderen is ongunstig voor zonnepaneelbezitters. Die wekken overdag vaak veel stroom op, terwijl ze dan minder energie verbruiken. Ze leveren dus per saldo energie tijdens de piekuren terug aan het net. Voor de terug geleverde energie krijgen ze een vergoeding, maar dit is exclusief energiebelasting. ’s Avonds verbruiken zonnepaneelbezitters vaak meer energie dan ze opwekken. Voor de energie die ze dan extra nodig hebben van hun leverancier betalen ze de volle mep, oftewel het all-in tarief inclusief energiebelasting.

Omdat er zoveel onduidelijkheid is omtrent salderen en terugleveren, is er een onderzoek naar gedaan. Daaruit bleek dat 4 van de 11 energieleveranciers eigenaren van zonnepanelen met een dubbele meter benadelen (peildatum 15-8-2014). Naar nu blijkt dat een misverstand is ontstaan met betrekking tot het salderen van opgewekte zonne-energie. Het is echter te betreuren dat er ondanks zorgvuldig navragen bij leveranciers toch interpretatieverschillen zijn ontstaan en hebben ze de wijze van salderen bij dubbel telwerk aangepast. Goed nieuws dus voor zonnepaneelbezitters die klant zijn bij Delta, Energiedirect, Electrabel en NLE. Dat wij leveranciers en zonnepaneelbezitters wakker geschud hebben met dit onderzoek, mag duidelijk zijn. Er valt nog veel te verbeteren in de wijze waarop energieleveranciers klanten uitleggen en informeren hoe ze salderen.

Delta verwoordt het als volgt: “Het aantal kWh dat een klant verbruikt wordt weggestreept tegen het aantal kWh dat een klant opwekt per telwerk (hoog- en laag- tarief). Wanneer de klant meer opwekt dan hij heeft verbruikt, wordt dit restant verrekend tegen het geldende tarief voor het betreffende telwerk (hoog- of laag- tarief). Over het totaal aantal kWh verbruik dat overblijft, wordt vervolgens belasting geheven.”

Energiedirect formuleert het zo: “We kunnen bevestigen dat we per telwerk de (terug)levertarieven (welke gelijk zijn per telwerk) in rekening brengen. De terug leververgoeding is dus gelijk aan het kale leveringstarief conform contract (per telwerk). De energiebelasting wordt berekend op het totale uiteindelijke verbruik van alle telwerken tezamen. Hierdoor kan er voor de klant nooit een nadelige situatie ontstaan.”

Electrabel en NLE hebben ons het volgende bevestigd: “Het restant per telwerk wordt berekend tegen terug leververgoeding. Energiebelasting van het totaal verbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting van de totaal opgewekte energie.”

Zonnepanelen schoonmaken: vaak niet nodig

Zonnepanelen hoef je in principe niet af te nemen of te wassen. Dat heeft twee redenen:

 • Omdat de zonnepanelen in een bepaalde hellingshoek liggen, zal het regenwater het vuil eenvoudig wegspoelen
 • Bovendien zit er een dunne, vuil afstotende laag op u zonnepanelen. Daardoor blijft er weinig vuil op de zonnepanelen liggen. Ook na een regenbui, als relatief veel Sahara zand in de lucht zit

Hoe moet je zonnepanelen schoonmaken?

Ga je toch zelf aan de slag? We geven je een aantal tips om je zonnepanelen schoon te maken:

 • Zonnepanelen schoonmaken is alleen verstandig als je er eenvoudig bij kan. Ga niet zelf, zonder veiligheidsmaatregelen het dak op
 • Zet het zonnestroomsysteem altijd uit als je gaat schoonmaken
 • Zonnepanelen kunnen in de volle zon heel warm worden. Maak daarom schoon op een moment dat zonnestraling minimaal is, in de ochtend of avondschemer
 • Gebruik bij het schoonmaken een tuinslang en géén hoge drukreiniger
 • Afnemen kan met een zachte, natte spons of doek

Waar je zonnepanelen in ieder geval niet mee moet schoonmaken:

 • Schuursponsje en schuurmiddel
 • Algemeen reinigingsmiddel
 • Hogedrukspuit
 • Ruitenkrabber

Zonnepanelen verzekeren?

Veel mensen vragen zich af of hier een aparte verzekering voor nodig is.

Indien de zonnepanelen op een eigen woning liggen, dan vallen de zonnepanelen onder de bestaande opstalverzekering van de woning. Bent u geen eigenaar van de woning, dan is het verstandig om te kijken of een extra verzekering nodig is. Heeft u een huurwoning en een inboedelverzekering, dan is de kans groot dat de zonnepanelen niet gedekt zijn en zou u de zonnepanelen moeten gaan verzekeren.

Stel u heeft een eigen woning en zonnepanelen. Informeer dan voor alle zekerheid bij de verzekeringsmaatschappij of uw opstalverzekering de zonnepanelen dekt. Belangrijk hierbij is of de zonnepanelen gemonteerd zijn aan het dak of dat ze los op het dak staan. Dat laatste is meestal van toepassing bij een plat dak. Als de zonnepanelen los liggen dan zijn ze geen onderdeel van het onroerend goed en dan is er een grote kans dat uw zonnepanelen door de opstalverzekering niet gedekt zijn. Ook voor schuine daken kunnen er risico’s zijn indien de zonnepanelen op het dak zijn geklikt in plaats van zijn vastgeschroefd. Ook dan is het de vraag of de zonnepanelen onderdeel zijn van het onroerend goed.

Zorg er wel voor dat de herbouwwaarde van uw opstalverzekering wordt verhoogd met de waarde van de zonnepaneleninstallatie. U dient dan wel rekening mee te houden dat u iets meer premie gaat betalen, maar dat zal om een kleine verhoging gaan.

Zonnepanelen verzekeren en diefstal

Zonnepanelen zijn door inbrekers gemakkelijk te demonteren zonder inbraakschade achter te laten. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben als voorwaarde dat er inbraakschade moet zijn. Dus wees ervan bewust dat de zonnepanelen wellicht niet verzekerd zijn bij diefstal indien er geen inbraakschade is. Is er dan veel risico? Inbrekers zullen zich vooral richten op zonnepanelen op daken die niet goed zichtbaar zijn. Daar is voor hen het risico namelijk het minst groot. Veelal zijn dit platte daken, demontage gaat dan namelijk nog iets gemakkelijker en sneller.

Dekking zonnepanelen bij natuurrampen.

Sommige verzekeraars sluiten schade bij natuurrampen uit. Maar het grootste risico is een natuurramp, bijvoorbeeld een zeer zware storm of hagelstenen. Bekijk dus ook uw polis of de opstalverzekering zware storm dekt.

Moet ik dan toch een extra verzekering afsluiten?

Premies van zonnepanelen verzekering zijn vrij duur, normaal gesproken 0,25% van de factuurwaarde met een minimum van € 50,- per jaar. Ze dekken dan wel praktisch alles aan uw zonnepanelen. Denk aan diefstal zonder inbraakschade of schade bij natuurrampen. Ook dekken ze het productieverlies bij uitval van de zonnepanelen.

Dat zonnepanelen het meest opbrengen in de zomer bij direct daglicht klopt, maar dat betekent niet dat de panelen in de winter niet rendabel zouden zijn. Zonnepanelen werken op licht en wekken dus het hele jaar energie op, ook bij bewolkt weer. Hiervoor hoeft de zon dus niet te schijnen. In de periode van maart tot oktober brengen zonnepanelen nog steeds 30% van de jaarlijkse energie op. De overige 70% wordt tussen april en september opgewekt. Het is dus waar dat de panelen in de zomer meer rendement leveren, maar misschien niet zo veel meer als u in eerste instantie zou verwachten.

De opbrengst van uw zonnestroom installatie kan worden weergegeven op de display van de omvormer. Bij moderne omvormers ziet u deze weergave meestal ook via een website of via speciaal ontwikkelde ‘Apps’. Petec Solar zal u helpen bij het uitlezen op afstand van uw omvormer. Hierdoor wordt het voor u een stuk gemakkelijker overzicht te behouden. Ook moet uw router het doorsturen van de informatie vanuit de omvormer toelaten (NAT instellingen).

SGZE: Stichting Garantiefonds Zonne Energie

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij zijn aangesloten bij SGZE (Stichting Garantiefonds Zonne Energie)? Voor een consument die zekerheid zoekt, lijkt het aantrekkelijk om voor een installateur te kiezen die is aangesloten bij dit fonds. Natuurlijk zijn wij alleen maar voor het bieden van meer zekerheid aan onze klanten. Om te bepalen of het interessant is om ons bij SGZE aan te sluiten stelden wij ons eerst enkele vragen:

Wie is SGZE?

SGZE is opgericht door enkele collega installateurs van zonnepanelen. Sinds 2014 heeft ca 1,5 % van de in totaal ongeveer 1700 zonnepanelen-installateurs in Nederland zich aangesloten bij SGZE. Daar zijn er 21 van overgebleven (stand februari 2020). De stichting heeft geen telefoonnummer en geen vestigingsadres, enkel een algemeen e-mailadres en een postbusadres.

Hoe werkt SGZE voor de installateur?

Als installateur kunnen wij ons aanmelden voor SGZE. Conform de toetredingscriteria voor installateurs, kan in principe het overgrote deel van de Nederlandse zonnepaneleninstallateurs lid worden. Er worden geen bijzonder strenge eisen gesteld. Belangrijk is wel dat we het logo van SGZE gebruiken en ongeveer 100 Euro per installatie (!) afdragen aan de stichting. Hoe deze bijdrage wordt beheerd is niet duidelijk.

Wat krijgt de klant ervoor terug?

 1. Aanbetalingsgarantie

De stichting garandeert dat u een eventuele aanbetaling terug krijgt, mocht de aangesloten installateur failliet gaan. Bij Petec Solar heeft u niet veel aan deze garantie; u doet bij ons immers geen aanbetaling. Na montage betaalt u conform de offerte uiterlijk 14 dagen na oplevering van een werkende installatie. Bij levering van alleen materiaal betaalt u bij levering, zonder aanbetaling.

 1. Garantie op uitvoering van de opdracht

De stichting garandeert de uitvoering van de opdracht, mocht de aangesloten installateur failliet gaan. Conform de voorwaarden bepaalt SGZE dan wel wie het werk komt uitvoeren en ook welke materialen er dan geleverd worden. Dit hoeven niet noodzakelijk de materialen te zijn die u heeft besteld. Verder wordt het geld direct bij oplevering geïncasseerd door SGZE. Het is de vraag of u daar blij mee moet zijn?

 1. Fabrieksgarantie

De stichting garandeert de opvolging van uw fabrieksgarantie, mocht de aangesloten installateur failliet gaan. Bij Petec Solar heeft u niet veel aan deze garantie. Onze fabrikanten hebben allemaal een kantoor in Nederland en zijn uitstekend bereikbaar voor u. Het vervangen van een onderdeel zal altijd door onze fabrikant geregeld worden, mochten wij er niet meer zijn.

 1. Geschillencommissie

Als u een geschil heeft met een van de aangesloten installateurs, kunt u schriftelijk een beroep doen op de geschillencommissie van SGZE. Hierbij moet u dan wel een klachtenformulier (is niet te vinden op hun website), de koopovereenkomst, de orderbevestiging, de garantieafspraken, alle communicatie rondom de klacht en het SGZE certificaat toevoegen. Voor u deze gegevens allemaal verzameld heeft, hebben wij het probleem al met u opgelost. Petec Solar heeft nog nooit een klant in een geschil achter gelaten.

Conclusie

Na deze korte analyse van SGZE hebben wij besloten ons niet aan te sluiten. Wij zien SGZE meer als een marketingtool dan als een serieus garantiefonds.

Subsidies

 

Is er geen subsidie, maar er is wel de interessante BTW regeling die ook in 2019 actueel is. Daarbij krijgen particulieren de mogelijkheid om de volledige BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te ontvangen. De overheid kan een particulier namelijk aanmerken als ondernemer omdat hij stroom levert aan het net. Over de levering hoeft de particulier slecht een klein deel aan BTW af te dragen waardoor de aanschaf van zonnepanelen voor een particulier praktisch gelijk is aan het bedrag exclusief BTW. Let op: een particulier moet zich daarvoor wel aanmelden als ondernemer. In het verleden was dat nog een hele opgave, maar tegenwoordig heeft de belastingdienst een heel eenvoudig formulier beschikbaar. Dit formulier is speciaal voor particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft. Deze regeling is over het algemeen interessanter dan de (lokale) subsidie zonnepanelen 2019.

Voor particulieren vanuit de overheid is geen landelijke subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen. Wel kunnen vanuit gemeentes subsidiemogelijkheden bestaan. Veelal gaat het hierbij om financieringsmogelijkheden. Om te bekijken welke subsidies bestaan kunt u het beste de website: www.energiesubsidiewijzer.nl raadplegen.

Voor woningbezitters is een mogelijkheid om met een zeer lage rente een lening af te sluiten voor de aanschaf van zonnepanelen. Naast de aanschaf van zonnepanelen zal ook een andere investering gedaan moeten worden in bijvoorbeeld isolatie, een zonneboiler of het inregelen van uw cv. De EnergieBespaarlening is dus niet direct een subsidie, maar een stimulans voor mensen die de financiële middelen niet hebben om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Het ligt in de verwachting dat in 2019 weer mogelijkheden zijn voor de SDE+ subsidie. Zodra deze details bekend zijn zullen wij hierover publiceren.

Omvormer weetjes

 

Het rendement van de omvormer is afhankelijk van het aantal en het vermogen van de panelen. Er zijn veel factoren die het rendement van een omvormer bepalen.

Elektrische karakteristiek van de omvormer

Er zijn 3 typen omvormers namelijk: omvormers met trafo, trafoloze omvormers en omvormers met een hoog frequent trafo. Trafoloze omvormers halen het hoogste rendement, maar kunnen niet altijd worden toegepast. De kleinste omvormers hebben vrijwel altijd een trafo.

Elektrische karakteristiek van de panelen

Er is geen enkel paneel hetzelfde. Voor het bepalen van een optimale systeemconfiguratie gebruikt Petec Solar speciale software, waarmee berekend wordt hoeveel en hoe de panelen op de omvormer aangesloten moeten worden.

Verhouding tussen het paneelvermogen en het vermogen van de omvormer (power ratio)

Wanneer een omvormer te groot is ten opzichte van het paneelvermogen, dan duurt het te lang voordat de minimale ingangsspanning van de omvormer bereikt wordt. Hierdoor ontstaan opbrengstverliezen. Anderzijds zal een te kleine omvormer ook opbrengstverliezen hebben, doordat de omvormer bij overschrijding van de maximale ingangsspanning (bij zeer zonnig weer) zichzelf uitschakelt om doorbranden te voorkomen.

Systeemgrootte

Grotere systemen met grotere omvormers halen een hoger rendement dan kleinere systemen met kleine omvormers.

Dak situatie

Bij een optimaal gesitueerd dak op het zuiden, is de kans groter dat de panelen hun maximale vermogen leveren, dan bij daken op het westen of oosten. Bij het bepalen van de systeemconfiguratie wordt hiermee rekening gehouden.

Aantal MPP-trackers

Als u een dak heeft dat gedeeltelijk last heeft van schaduw, dan is het raadzaam een omvormer te selecteren met meerdere zogenaamde MPP-trackers. U kunt ook meerdere kleine omvormers toepassen. Echter dit vergroot de investering.

Kwaliteit van de omvormer

Omvormers zijn zeer complexe intelligente apparaten. De beste omvormers (zoals van SMA) realiseren een hoger rendement en hebben een langere levensduur. Een goede omvormer is misschien duurder, maar zal zichzelf terugverdienen.

Normering

De door Petec Solar geleverde omvormers voldoen aan de geldende normen zoals de IEC 61727:2004.

Plaats de omvormer bij voorkeur zo dichtbij mogelijk bij de panelen. Hierdoor worden opbrengstverliezen door lange kabelafstanden verminderd. Als het niet mogelijk is om de omvormer dicht bij de panelen te plaatsen, zorg er dan voor dat de diameter van de bekabeling voldoende is.

Hoewel sommige omvormers geschikt zijn voor toepassing buiten, is plaatsing binnen altijd beter. Kies een droge maar koele plaats. Omvormers kunnen warm worden bij volledige belasting. Zorg voor luchtcirculatie in de ruimte waar de omvormer geplaatst wordt.

Omvormers geven elektromagnetische straling af. Plaats grotere omvormers daarom niet in verblijfsruimten.

Zoals u ziet zijn er veel factoren die van invloed zijn op de prestaties van een systeem. Laat u bij de selectie van de beste omvormer vrijblijvend adviseren door Petec Solar.

Omvormers zijn niet geheel geruisloos. Het geluid is afhankelijk van de koeling. Als er gebruik wordt gemaakt van een ventilator, dan hoort u de ventilator aanslaan. Maar ook omvormers met een convectiekoeling zult u horen. In de specificaties van de omvormer kunt u aflezen hoeveel geluid in decibel er maximaal wordt geproduceerd. Het geluid van de omvormer wordt niet als hinderlijk ervaren.

Voordat u zonnepanelen gaat installeren is het verstandig om contact op te nemen met uw netbeheerder. De aansluiting in uw meterkast is namelijk van groot belang voor het vermogen van de omvormer en de zonnepanelen. Hoe hoger het vermogen van de omvormer of zonnepanelen hoe hoger de aansluitwaarde van uw aansluiting moet zijn.

Hier is een handige link om te kijken welke aansluiting u heeft: https://www.enexis.nl/consument/mijn-enexis