Petec Solar: Oost-West zonnepanelen

 

Oost-west zonnepanelen waarom niet op het zuiden oriënteren?

Oost-west zonnepanelen onderscheiden zich omdat traditionele zonnepanelen op een plat dak meestal zo geplaatst worden dat de opbrengst per paneel maximaal is. In Nederland betekent dit, dat de panelen onder een opstelhoek van ca 35º en gericht op het zuiden worden geplaatst. Door deze manier van plaatsen ontstaat er schaduw val achter het paneel, waardoor een volgende rij panelen verderop geplaatst moet worden Door de noodzakelijke onderlinge afstand tussen de paneelrijen, is het op te wekken vermogen per vierkante meter plat dak relatief laag. Bij Oost-west zonnepanelen is hier de winst te halen.

Zuid gericht (zie tussenafstand)

Oost-west gericht (zie benutting van dak)

Bij oost-west zonnepanelen op een plat dak gemonteerd onder een hellinghoek van 10 graden, kunnen we het volledige of nagenoeg volledige dakvlak effectief benutten. (Omdat we geen tussenruimte hoeven te houden zoals bij een zuid georiënteerd plat-dak zonnepaneelinstallaties). Daar de lichte hellingshoek ervoor zorgt dat de oriëntatie bijna geen invloed heeft op de prestatie, zie onderstaande afbeelding:

Kijkende naar de 10 graden cirkel zien we dat we binnen de volledige cirkel ons tussen de 80% en 90% bevinden waarbij de nagenoeg volledig noord georiënteerde installatie het 80% gedeelte vertegenwoordigd.

Onderstaand diagram geeft de te verwachten opbrengst als percentage van het maximaal haalbare (bij ideale uitlijning)

Bijkomend voordeel is dat oost-west zonnepanelen eerder beginnen en later stoppen dan een traditionele zuid georiënteerde installatie, zie hiervoor bovenstaande grafiek:

In een notendop betekend bovenstaande dat oost-west zonnepanelen

  • De kWh/kWp verhouding ligt wat lager als bij een Zuid-oriëntatie
  • Het opgewekte vermogen op jaarbasis groter is dan een traditionele zuid-installatie op eenzelfde dak omdat de dak benutting nagenoeg maximaal is
  • Door de gestroomlijnde (aerodynamische) opbouw van het systeem er heel weinig ballast nodig is
  • Doordat de constructie (montagemateriaal) één geheel is er heel weinig ballast nodig is
  • Weinig ballast betekend een langere levensduur van uw dakbedekking en geen drukpunten op uw dakbedekking
  • De panelen zijn nauwelijks te zien vanaf de begaande grond
  • Het maximale uit het dakoppervlak word benut
Terug naar montagesystemen

Zonnepanelen Petec Solar: Uw partner in zonnepanelen en PV installaties!

ZONNEPANELEN